026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Compare Consult wenst iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2019!

Na een onrustige afsluiting van het beursjaar, wensen wij iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2019!

Net als de voorgaande jaren zullen wij een donatie doen aan een goed doel, in plaats van kaarten en of kerstgeschenken.

Dit jaar kiezen wij voor een donatie aan Warchild.

Wij hopen u komend jaar weer van dienst te kunnen zijn.

Bitcoins kopen: slim of gevaarlijk?

Bitcoins kopen wordt steeds eenvoudiger. Via online wisselkantoren ruil je gemakkelijk je euro’s in voor de digitale munt. Maar is dat ook verstandig? Of is het kopen van Bitcoins een gevaarlijke investering?
Waarom wil je Bitcoins kopen?
Stel jezelf eerst eens de vraag: Waarom wil ik Bitcoins kopen? Jouw antwoord is namelijk bepalend voor het afwegen van de voor- en nadelen. Wil je bijvoorbeeld Bitcoins kopen om ze op een later moment met winst te vérkopen? Dan ben je eigenlijk aan het beleggen in Bitcoins en zijn sommige voordelen niet relevant. Bovendien ben je dan waarschijnlijk bereid om meer risico te nemen dan iemand die alleen opzoek is naar een nieuwe betaalmethode.

Voordelen
Dit zijn de belangrijkste voordelen van de Bitcoin.
• Bitcoins zijn onafhankelijk. Ze worden niet beheerd door een centrale bank of overheid, die de spelregels kan aanpassen of het doelwit kan zijn van een aanval.
• Bitcoins kunnen niet worden bijgedrukt. Er zullen maximaal 21 miljoen Bitcoins vrij komen. Daardoor zal uiteindelijk schaarste ontstaan.
• Bitcoins kunnen sneller worden overgemaakt. Binnen enkele minuten worden Bitcoins verzonden naar de andere kant van de wereld. Bovendien zijn de transactiekosten bijzonder laag.
• Bitcoins zijn anoniem. Tijdens het verzenden en ontvangen worden geen persoonsgegevens gedeeld, maar slechts het Bitcoin-adres: een anonieme reeks letters en cijfers.

Nadelen
Dit zijn de belangrijkste nadelen van de Bitcoin.
• De prijs van de Bitcoin wisselt sterk. De afgelopen jaren heeft de waarde van de digitale munt hoge pieken en diepe dalen gekend. Dat kan voor beleggers trouwens een voordeel zijn.
• Bewaren is niet altijd even veilig. Hoewel het cryptografische systeem achter de Bitcoin ongelooflijk veilig is, worden Bitcoin-portemonnees wel eens gehackt.
Waar kun je Bitcoins kopen?
Voordat je Bitcoins gaat kopen, is het van essentieel belang dat je een plek hebt waar je de virtuele munten kunt bewaren. Dat kan op verschillende manieren, zoals een wallet op je computer. Gemakkelijker is het om ze op te slaan in een online portemonnee, een wallet (bijvoorbeeld Coinbase). Dat is een populaire en betrouwbare online portemonnee, waar je ook Bitcoins kunt kopen.
Wil je de Bitcoins kopen om ze op een later moment met winst te verkopen? Dan is het waarschijnlijk interessanter om de Bitcoins te verhandelen bij een online broker.

Compare Consult steunt actie Rotary ten behoeve van Shelterbox

Zondag 7 mei organiseerde RC Oisterwijk met succes een aspergediner bij de aspergeboer in Alphen.
Rotary International en zo ook Rotary Oisterwijk steunen ShelterBox ieder jaar met een IdeeDiner, waarbij de Rotary leden samen inkopen doen en koken en familie en vrienden uitnodigen om te komen eten. De kosten worden door de Rotary leden gedragen en de volledige opbrengst gaat naar ShelterBox.
Vóór het goede doel!

ShelterBox is een internationaal noodhulp fonds dat wereldwijd voorziet in noodonderdak, warmte en waardigheid voor mensen die getroffen zijn door (natuur-)rampen.

Elke box is een noodhulp pakket met een ruime familietent. Met deze kwaliteitstent en andere essentiële gebruiksvoorwerpen om te kunnen eten, drinken en slapen, kunnen mensen die dakloos geworden zijn door een (natuur-)ramp zich weer tijdelijk, zeg minimaal zes maanden redden. Wij gaan er van uit dat een overheid na circa zes maanden de belangrijkste infrastructuur weer heeft hersteld.

De kernwaarden van ShelterBox zijn:
- herstel van menselijke waardigheid,
- zo snel mogelijk voorzien in een kwalitatief goed, maar tijdelijk onderdak en
- mensen zo warmte geven om het herstel op te pakken.

Compare Consult is trots haar bijdrage aan dit mooie initiatief te hebben kunnen leveren!

Martijn Polinder winnaar van Talent Award jonge Arnhemse ondernemers

Martijn Polinder is door jonge Arnhemse ondernemers bekroond met de Talent Award van 2017. De beker voor zijn verdiensten als succesvol aannemer is afgelopen weekend uitgereikt tijdens een uitbundig jubileumfeest rond het 20-jarig bestaan van de Sociëteit voor Jong Ondernemend Arnhem.

The Great Gatsby
In Stadstheater Arnhem laafden zo’n 350 mensen zich in een bacchanaal met champagnefontein uit de openingsscène van de Hollywoodfilm The Great Gatsby, over de puissant rijke Amerikaanse elite uit de jaren twintig van de vorige eeuw.
Strippoker
Maison de Faux, een Arnhems modehuis, verzorgde een strippoker-act met uitbundig gestileerde dansers. De Tiny Little Bigband verzorgde de muziek, met zanger Franklin Brown, de man die in 1996 Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival, in een sterrol. Een dame baadde rond in een reusachtig champagneglas op de opzwepende muziek verzorgd door Wayland & Falko on Sax.
Koningsdag
Om de avond mogelijk te maken hebben vele ondernemers uit het SJOA-netwerk een bijdrage geleverd. Afgelopen week hebben leden van de SJOA nog het vuurwerk met Koningsdag in Arnhem gered. ,,We doen graag wat voor de stad terug’’, vertelt bestuurslid Bram van den Hoven van de SJOA. ,,Deze actie voor het vuurwerk is een goed voorbeeld. Een paar leden nemen het initiatief en dagen de anderen dan uit om ook over de brug te komen.’’
Cabaret
De gasten bezochten het feest in kleding die tijdens de roaring twenties in de mode was.Het programma opende in de theaterzaal met een korte cabaretvoorstelling waarin Flore en Rubin, Muziektheaterstudenten aan ArtEZ, de SJOA op de hak namen. Daarna volgde met de bekendmaking van de winnaar van de SJOA Talent Award 2017. Er waren twee ondernemers voor deze prijs genomineerd: Martijn Polinder van aannemersbedrijf Polinder en Melle de Waal van de bedrijven Stunnenberg Grafische Professionals en de Jouwe. Martijn Polinder ging er met de beker vandoor.
Bruidsmeisje
De SJOA-ereleden reiken de Talent Award voor de meest talentvolle ondernemer eens in de 2,5 jaar uit. Eerdere winnaars waren onder meer Marwin Melis van Melis Transport, Edwin Jansen van Impact Personeel, Vivian ter Huurne van Het Bruidsmeisje en Dave Aaldering van Breedband Arnhem.
De vier ereleden van de SJOA zijn:
Harry Corbeek – BDO Accountant & Adviseurs
Michiel van Drunen – Compare Consult
Marcel Donders – Robbers & van den Hoogen
Désirée Albers – JTP Branding + Marketing

Bron:AD

IN MEMORIAM, M.J.R. (Marcel) Verharen 1949 – 2016

“Het leven is wat je overkomt terwijl je andere plannen maakt”
Na een lange en brede bancaire carrière besloot Marcel zijn klanten bij te staan als echt onafhankelijke vermogensbegeleider. In 2012 startte hij daartoe, samen met twee collega’s, een eigen onderneming: Compare Consult B.V. Als algemeen directeur was hij op basis van zijn kennis en persoonlijkheid de motor van het succes. Hij was een mensen-mens, een klanten-man, die met openheid en oprechte betrokkenheid vertrouwen verwierf.
Terwijl zijn geest zo sterk bleef liet zijn lichaam hem de laatste jaren steeds meer in de steek. Heel dapper en met waardigheid droeg hij zijn ziekte. Hij bleef scherp, toegewijd en actief, zolang dat kon en regisseerde zelf zijn afscheid.
Compare Consult B.V. is gegroeid, staat stevig in de markt en viert op 1 januari 2017 haar eerste lustrum, zonder Marcel maar ook met hem; met hem als voorbeeld, als bron van inspiratie en als toonbeeld van integriteit en vriendelijkheid.
Dank Marcel, dank voor alles wat je ons de afgelopen jaren hebt meegegeven.
We gaan je heel erg missen!

Wat is jouw verhaal?

“De ontwikkelingen in uw sector voorblijven? Praat er eens over met een bank die weet wat er speelt. Wat is jouw verhaal?”, aldus de reclameboodschap van een Nederlandse grootbank.
Ik voel me uitgedaagd; daarom: dit is ons verhaal.
Voordat een aantal jaren geleden het vertrouwen in de financiële sector een flinke deuk opliep zijn wij, toen nog werkend in die sector, op zoek gegaan naar waar het de klant echt aan ontbrak. Naar ons idee was dat echt onafhankelijke begeleiding. Klanten bijstaan in hun contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde hen te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen (vaak) lager kosten. Gegevens die zij van die partijen ontvangen omzetten in voor hun relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Beleggingsprestaties meten in absolute én relatieve zin, in termen van rendement én risico. Daartoe ontwikkelde wij een eigen rapportagesysteem. Het idee resulteerde in het ontstaan van Compare Consult B.V., een firma die gericht was op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen zou naar ons idee leiden tot betere resultaten. Inmiddels weten onze klanten dat dit idee en deze vorm van dienstverlening werkt.

Wij wilden hiermee graag de ontwikkelingen in onze (financiële) sector voorblijven, maar de enige bank die daarover niet met ons wil praten is … u raadt het al.

Vermogensbegeleiding

Vermogensbegeleiding

Grotere vermogens worden vaak gespreid over meerdere beheerders. Dit gebeurt uit oogpunt van risicospreiding, maar ook om de beheerders “scherp” te houden. 

Als volledig onafhankelijke vermogensbegeleider is Compare Consult bij uitstek geschikt om de regie te voeren over uw vermogen, zonder alles geconcentreerd te hebben bij één partij. Wij ondersteunen u met betrekking tot het bepalen van de juiste kaders voor asset allocatie en maken risicoanalyses. Tevens helpen wij u bij het definiëren van het strategisch beleggingsbeleid, of bij het opstellen van een beleggingsstatuut.

Vervolgens houden wij de vinger aan de pols en monitoren wij uw vermogen, mede via het door ons in eigen beheer ontwikkelde monitoring systeem. Wij doen dit door diepgaande analyses te maken van de portefeuilles die belegd zijn bij de diverse marktpartijen. Hierbij focussen we niet alleen op de performance van de portefeuilles en toetsen we of de invulling voldoet aan uw wensen en doelstellingen, wij rapporteren ook een geconsolideerd totaaloverzicht. Hierdoor krijgt u een optimaal inzicht in uw financiële situatie en de waardeontwikkeling van uw vermogen. Vaak werken wij samen met uw fiscalist of accountant. Vermogensbegeleiding is mogelijk voor vermogens vanaf € 1.000.000.
Oakley Oil Drum

juli 2015, Michiel van Drunen

 

Dit kan niet waar zijn!

Al weken prijkt “Dit kan niet waar zijn” van Joris Luyendijk bovenaan de lijst van best verkochte boeken in Nederland.
Voor zijn boek over de wereld van bankiers dook Luyendijk twee jaar lang in de Londense financiële wereld om uit te zoeken hoe het financiële systeem werkt. Hij concludeert dat het politieke partijen ontbreekt aan kennis van de risico’s in de financiële sector en dat een crisis als in 2008 zo maar weer kan ontstaan. De hoofdoorzaak van een eventuele herhaling: HEBZUCHT.
De eerste tekenen daarvan zijn reeds zichtbaar:

Het topmanagement van ABN Amro heeft vorig jaar een salarisverhoging van een ton gekregen. Of dit nu volgens de regels is of niet, de ophef en verontwaardiging is groot, en terecht. Het betreft hier immers een bank die met ca. 30 miljard overheidsgeld (lees: onze belastingcenten) overeind is gehouden. ABN AMRO vormt overigens geen uitzondering: ook bestuurders van andere Nederlandse banken hebben vorig jaar fors meer salaris ontvangen en de topman van ING wil een salarisverhoging van maar liefst 28 procent. En dat terwijl vrijwel alle andere werknemers van banken al tijden op de nullijn zitten. De inkomensverschillen tussen de top en de werkvloer zijn dusdanig toegenomen dat je van een bankemployee niet meer mag verwachten dat hij dit kan (en wil) uitleggen aan zijn klanten.
Nike Roshe Run

Hoe geloofwaardig zijn banken nog die het geschonden vertrouwen wensen terug te winnen met dit soort acties? Klantbelang? Reputatiemanagement? Words, words, words!!!
En hoe geloofwaardig is de politiek die niet in staat blijkt een vuist te maken en voortdurend zwicht voor de banken lobby? Deze lobby zorgde er immers voor dat banken zelf orde op zaken zouden stellen; we zien nu hoe zij dat doen.

Door: Pim Geeven, maart 2015

Welke vragen stelt u uw loodgieter?

Niet schrikken van bovenstaande vraag. Dit artikel gaat over beleggen en hoort bij Compare Consult. Deze vraag, maar dan in het jargon van de belegger, kunt u, als particuliere investeerder, sinds vandaag stellen aan uw bank, accountmanager of vermogensbeheerder.

Vol trots hebben diverse brancheorganisaties de consumentenbrief  ‘Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid?’ ontwikkeld en gepresenteerd. Eén A4-tje met allerlei vragen om u als particuliere belegger een beter beeld te laten vormen voor uw keuze voor een beheerder. Op zich is er niets mis mee om de aanbieder van de dienstverlening uit te laten leggen waar zij voor staat en hoe zij tot een bepaalde vorm van dienstverlening (in dit geval beleggen) komt.

Interessant, denk ik dan als vakmatig geïnteresseerde. Over de uitkomst heb ik ook zo mijn bedenkingen, maar de belangrijkste vraag die direct bij mij op kwam was: Heeft een particulier hier iets aan? Ik denk het niet, om een vrij simpele reden: Vraagt u aan een ondernemer welke bouwmaterialen hij gebruikt, als hij bij u een dakkapel komt installeren? Hoe het materiaal is gefabriceerd en met hoeveel mensen hij de klus denkt te klaren? Uit welk land het isolatiemateriaal komt? Ongetwijfeld zullen er individuen zijn, die dit vragen.

Het merendeel zal de consumentenbrief links laten liggen, vanwege twee zaken: gemak en kennisachterstand. De onderliggende techniek zal het merendeel van de particuliere beleggers worst zijn, om het plat uit te drukken. De achterliggende gedachte hierbij is, dat de mens van nature een gemaksdier is. We willen hapklare brokken krijgen aangereikt, waar we niet al teveel over moeten nadenken hoe die brokken tot stand zijn gekomen. Zo leven we al meer dan 100.000 jaar. Dat gedrag verander je niet met een consumentenbrief.

Daarnaast heeft de particuliere belegger een kennisachterstand. Die zal altijd blijven, tenzij iedereen in zijn avonduren de opleiding tot Register Beleggingsanalist gaat volgen. Volgens cursusaanbieder LOI wordt Nederland steeds slimmer, maar dit kan toch niet de bedoeling zijn?

Het epistel is een dappere, maar eigenlijk vruchteloze poging, de consument uit zijn comfort zone te halen. Zal het u uitmaken wat de geloofsbrieven van een bepaalde beheerder zijn? Op basis van welke uitgangspunten hij of zij tot een convictie komt? En gaat u die beheerders allemaal met elkaar vergelijken om tot een oordeel te komen? Het lijkt een beetje op het bedrijf Philips in de jaren 80: briljante ideeën en producten, alleen zat niemand er op te wachten.

Door: Marcel Slootweg, januari 2015

Geen koeien, geen moeien

Nu iedereen en alles, naar aanleiding van het onderzoek door de VEB, over de achterblijvende resultaten van Alex schrijft, is het misschien wel aardig om te melden dat wij reeds in januari 2014 ! onze relaties hierover hebben geïnformeerd en in september 2014 zelfs met de tekst: “Laat u niet foppen door Alex” kwamen.
Een koe in z’n ….  is wel heel makkelijk (maar wat heb je daaraan).
Daarom de titel van dit schrijven: “geen koeien, geen moeien”, wat je niet hebt, baart ook geen zorgen.

Pim Geeven

Volg ons op Twitter

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*