skip to Main Content
Wat Is Jouw Verhaal?

Wat is jouw verhaal?

“De ontwikkelingen in uw sector voorblijven? Praat er eens over met een bank die weet wat er speelt. Wat is jouw verhaal?”, aldus de reclameboodschap van een Nederlandse grootbank.
Ik voel me uitgedaagd; daarom: dit is ons verhaal.
Voordat een aantal jaren geleden het vertrouwen in de financiële sector een flinke deuk opliep zijn wij, toen nog werkend in die sector, op zoek gegaan naar waar het de klant echt aan ontbrak. Naar ons idee was dat echt onafhankelijke begeleiding. Klanten bijstaan in hun contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde hen te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen (vaak) lager kosten. Gegevens die zij van die partijen ontvangen omzetten in voor hun relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Beleggingsprestaties meten in absolute én relatieve zin, in termen van rendement én risico. Daartoe ontwikkelde wij een eigen rapportagesysteem. Het idee resulteerde in het ontstaan van Compare Consult B.V., een firma die gericht was op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen zou naar ons idee leiden tot betere resultaten. Inmiddels weten onze klanten dat dit idee en deze vorm van dienstverlening werkt.

Wij wilden hiermee graag de ontwikkelingen in onze (financiële) sector voorblijven, maar de enige bank die daarover niet met ons wil praten is … u raadt het al.