skip to Main Content
Compare Consult Steunt Actie Rotary Ten Behoeve Van Shelterbox

Compare Consult steunt actie Rotary ten behoeve van Shelterbox

Zondag 7 mei organiseerde RC Oisterwijk met succes een aspergediner bij de aspergeboer in Alphen.
Rotary International en zo ook Rotary Oisterwijk steunen ShelterBox ieder jaar met een IdeeDiner, waarbij de Rotary leden samen inkopen doen en koken en familie en vrienden uitnodigen om te komen eten. De kosten worden door de Rotary leden gedragen en de volledige opbrengst gaat naar ShelterBox.
Vóór het goede doel!

ShelterBox is een internationaal noodhulp fonds dat wereldwijd voorziet in noodonderdak, warmte en waardigheid voor mensen die getroffen zijn door (natuur-)rampen.

Elke box is een noodhulp pakket met een ruime familietent. Met deze kwaliteitstent en andere essentiële gebruiksvoorwerpen om te kunnen eten, drinken en slapen, kunnen mensen die dakloos geworden zijn door een (natuur-)ramp zich weer tijdelijk, zeg minimaal zes maanden redden. Wij gaan er van uit dat een overheid na circa zes maanden de belangrijkste infrastructuur weer heeft hersteld.

De kernwaarden van ShelterBox zijn:
– herstel van menselijke waardigheid,
– zo snel mogelijk voorzien in een kwalitatief goed, maar tijdelijk onderdak en
– mensen zo warmte geven om het herstel op te pakken.

Compare Consult is trots haar bijdrage aan dit mooie initiatief te hebben kunnen leveren!