skip to Main Content
Meerderheid Nederlandse Beleggers Handelt Zonder Advies

Meerderheid Nederlandse beleggers handelt zonder advies

Een op de zes Nederlanders (16%) belegt. De meeste beleggers zijn zelfbeleggers (59%) en handelen zonder advies. Daarnaast maakt 11% gebruik van de diensten van een beleggingsadviseur en 30% van een vermogensbeheerder. Dit blijkt uit de Consumentenmonitor Beleggen 2019 die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gepubliceerd.

De AFM laat door marktonderzoeksbureau Ipsos online onderzoek doen onder consumenten naar onderwerpen zoals hypotheken en beleggen. Hierdoor krijgt de AFM meer inzicht in de houding, intenties en gedrag van consumenten op de financiële markten.

Kosten

In het onderzoek is onder andere gevraagd naar de kosten van beleggen. Twee derde van de beleggers geeft aan in 2019 informatie over de kosten van beleggen te hebben gezien. Driekwart van deze respondenten (74%) geeft aan dat de informatie gemakkelijk te vinden is. Het vergelijken van kosten van verschillende aanbieders, vinden mensen nog lastig.

10%-melding

Er is ook gevraagd naar de 10%-melding. Sinds de inwerkingtreding van MiFID II moeten beleggingsondernemingen aan klanten melden als hun hele portefeuille, of een specifiek instrument in de portefeuille, binnen een bepaalde periode 10% of meer is gedaald. Een kwart van de beleggers geeft aan een dergelijke melding te hebben ontvangen. Ook is gevraagd hoe zij op deze melding hebben gereageerd. Bijna de helft van deze groep gaf aan actie te ondernemen naar aanleiding van de 10%-melding. De meeste van hen namen, in reactie op de melding, contact op met hun adviseur/vermogensbeheerder. Daarnaast gaven mensen ook aan naar aanleiding van de 10%-melding (een deel van hun) beleggingen te verkopen of juist extra geld in te leggen.

Interessante uitkomsten

Andere interessante uitkomsten van het onderzoek zijn:

De helft van de beleggers kijkt wekelijks of vaker naar de waarde van hun beleggingen
Risicozoekende beleggers denken vaker dat zij bovengemiddeld goede beleggers zijn
Ervaren beleggers doen jaarlijks meer transacties dan beginnende beleggers

De belangrijkste drempels om te beginnen met beleggen zijn:

Beleggen wordt als te riskant ervaren;
Mensen zeggen onvoldoende kennis te hebben van beleggen;
Mensen zeggen geen interesse te hebben in beleggen.

Bekijk het hele rapport voor meer uitkomsten.

 

Bron: AFM 5 maart 2020