skip to Main Content
Trusted Advisor Worden Is Geen Race, Maar Een Reis.

Trusted advisor worden is geen race, maar een reis.

In de financiële dienstverlening zien we dat steeds meer partijen streven naar “trusted advisor”-schap ter onderscheiding van haar concurrentie. Deze race doet vermoeden dat het fenomeen “trusted advisor” maakbaar is en door middel van training van relationele vaardigheden bereikt kan worden. Dat is een illusie!

Zonder transparantie geen vertrouwen

Het verdienmodel van banken en (de meeste) vermogensbeheerders lijkt achterhaald;
de kosten afhankelijk maken van de omvang van een effectenportefeuille kan eenvoudig worden “doorgeprikt” door de vraag te stellen: “heeft u tweemaal zoveel werk aan een portefeuille van 2 miljoen dan aan een portefeuille van 1 miljoen?” of “word ik kostentechnisch gestraft voor het bijstorten van vermogen?” 
Zolang er bovendien partijen zijn die hun rendementen niet openbaar maken en al helemaal geen inzage geven in de risico’s is er onvoldoende openheid en betrokkenheid om op basis van vertrouwen tot de gewenste resultaten te komen.

De kracht van effectief samenwerken

Wij zien ook vaak dat financiële instellingen in de macht van hun positie vluchten en niet de kracht van samenwerking zoeken. Sommigen beweren zelfs met grote stelligheid onafhankelijk te zijn, alle expertise in huis te hebben en in uw (klant)belang te handelen.
De kern van trusted advisor-schap is echter het op het juiste moment weten in te schakelen van de benodigde externe specialisten. Zolang je dat nalaat, omdat je denkt dat dat een ondermijning is van je eigen positie, ben je geen trusted advisor.

Trusted advisor worden is een reis, een uitdagende reis!

                                                                    

Pim Geeven

directeur Compare Consult B.V.

Trusted advisor

Trusted advisor betekent voor ons samenwerken, noodzakelijke contacten leggen en écht inleven; specialist zijn op ons vakgebied, maar vooral helder in onze uitleg en betrouwbaar. Een onafhankelijk klankbord zijn die alle betrokken belangen overziet en kan sturen naar het gewenste effect. Als regisseur op zoek gaan naar evenwicht en balans, naar optimaal in plaats van maximaal rendement.

Helikopterview

Helikopterview is een van onze kernkwaliteiten.

Wij zijn in staat om overstijgend en met een andere bril naar dezelfde feiten en cijfers te kijken. Daarbij bevragen wij mensen met een tunnelvisie -zij verkopen immers vanuit een dienstverband- om zo tot een genuanceerdere oplossing te komen. Wij nemen voldoende afstand van de waan van de dag en overzien zaken teneinde die in een juiste context te plaatsen. Doordat wij in vele financiële keukens mogen kijken voorkomen wij dat u ‘moet eten wat de pot schaft’.

“Je kan de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.”

H. Jackson Brown jr.

“De pessimist klaagt over de wind, de optimist verwacht dat de wind zal draaien, de realist past de stand van de zeilen aan.”

William Arthur Ward