skip to Main Content
Resultaat Geldt

Resultaat geldt

“Waar moet u heen met uw geld als uw beleggingen in een achtbaan zitten en sparen niet genoeg oplevert en uw beheerd vermogen deuken oploopt? Laat uw geld beleggen door Alex. Elke dag kiezen wij de juiste beleggingen voor u en als de beurs tegenzit, dan beleggen wij even niet; met als gevolg: een rendement om trots op te zijn. Alex. Resultaat geldt.”

Aldus de commercial van Alex Vermogensbeheer

Laten we eens kijken of ook zij u knollen voor citroenen verkopen, want, zoals Alex het zelf formuleert: resultaat geldt.
Wij baseren ons op de gegevens die Alex op haar website publiceert!

De resultaten over het afgelopen jaar:

De resultaten over de afgelopen 3 jaar zijn niet veel beter:

Al de bovenstaande resultaten worden gepubliceerd op de website van Alex (Vermogensbeheer).
Het is weliswaar even “scrollen”, maar chapeau voor de transparantie.
De voorlopige conclusie is echter: als het resultaat geldt, had u de afgelopen jaren uw vermogen beter niet bij Alex kunnen laten beheren. Het frappeert ons dat Alex ook nog eens trots is op haar rendement en u via bovenstaande commercial voor dom houdt.
Alex zal zich ongetwijfeld verdedigen met haar rendementen op nog langere termijn:

De resultaten over de afgelopen 5 jaar:


Alex Vermogensbeheer verslaat nu in 2 van de 5 profielen vergelijkbare investeringen.
Tellen we daar nog 1 jaar (2008) bij op dan krijgen we de resultaten over de totale periode dat Alex actief is als vermogensbeheerder: 6 jaar. Maar hoe actief was Alex in het eerste jaar? Het was 2008 en erg onrustig op de beurzen. Alex is in 2008 nauwelijks belegd geweest en alleen om die reden ziet het 6 jaars rendement er als volgt uit:


Voor de meeste vermogensbeheerders zal eerder het tegenovergestelde gelden: die zijn blij dat hun 2008-resultaten niet meer in de 5 jaars rendementsoverzichten voorkomen. Alex profiteert juist, en buit dat in haar commercials uit, van haar resultaat in 2008. Daarna was het echter niet veel meer.
Als resultaat geldt, trek dan zelf uw conclusies.