skip to Main Content
Het Hof Hoorneman Phoenix Fund: Uit De As Herrezen?

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund: uit de as herrezen?

Onder de titel: “Lef loont weer” schreef Lucas Gasthuis begin augustus een artikel in Elsevier waarin hij het Hof Hoorneman (HH) Phoenix Fund aanprijst. In de Top-100 beleggingsfondsen die Elsevier elk kwartaal publiceert komt dit fonds “binnen” op plaats nummer 7; en dat voor een mixfonds: het HH Phoenix Fund belegt in aandelen, maar ook in obligaties. De rendementen over de laatste drie jaar (22% gemiddeld per jaar) en laatste vijf jaar (18% gemiddeld per jaar) waren ook indrukwekkend.
De schrijver gaat in het artikel echter volledig voorbij aan de jaren die daaraan vooraf gingen (bv.
– 59% in 2008). Dat is kortzichtig en de grafiek in het artikel is misleidend.

Een juiste weergave van de prestatie van dit fonds is als volgt:

De rode lijn is de koers van het HH Phoenix Fund, de oranje lijn van de door Morningstar gehanteerde categorie “Obligaties overig”.
Een belegger die sinds de oprichting van het HH Phoenix Fund in dit fonds belegt heeft tot op de dag van vandaag verlies. Hoe je dit fonds ook wil benchmarken (afzetten tegen een relevante meetlat), dat is een heel slechte prestatie.

Laat ik daarom afsluiten met de eerste regel van het artikel van Lucas Gasthuis: “Wie rendement op zijn vermogen wil behalen, bijvoorbeeld om zijn pensioen te spekken, of misschien wel voor zorg op latere leeftijd, moet één ding eigenlijk niet doen: …..”
en daar mijn conclusie aan toevoegen:
wat u dus niet had moeten doen is beleggen in het Hof Hoorneman Phoenix Fund.
Als u iets verder kijkt dan de tijdlijnen van 3 tot 5 jaar ziet u dat dit mixfonds op langere termijn zeer slecht heeft gescoord.