skip to Main Content
Vermogensbegeleiding

Vermogensbegeleiding

Grotere vermogens worden vaak gespreid over meerdere beheerders. Dit gebeurt uit oogpunt van risicospreiding, maar ook om de beheerders “scherp” te houden. 

Als volledig onafhankelijke vermogensbegeleider is Compare Consult bij uitstek geschikt om de regie te voeren over uw vermogen, zonder alles geconcentreerd te hebben bij één partij. Wij ondersteunen u met betrekking tot het bepalen van de juiste kaders voor asset allocatie en maken risicoanalyses. Tevens helpen wij u bij het definiëren van het strategisch beleggingsbeleid, of bij het opstellen van een beleggingsstatuut.

Vervolgens houden wij de vinger aan de pols en monitoren wij uw vermogen, mede via het door ons in eigen beheer ontwikkelde monitoring systeem. Wij doen dit door diepgaande analyses te maken van de portefeuilles die belegd zijn bij de diverse marktpartijen. Hierbij focussen we niet alleen op de performance van de portefeuilles en toetsen we of de invulling voldoet aan uw wensen en doelstellingen, wij rapporteren ook een geconsolideerd totaaloverzicht. Hierdoor krijgt u een optimaal inzicht in uw financiële situatie en de waardeontwikkeling van uw vermogen. Vaak werken wij samen met uw fiscalist of accountant. Vermogensbegeleiding is mogelijk voor vermogens vanaf € 1.000.000.