skip to Main Content
Is Uw Adviseur Op De Hoogte Van Uw Vermogensbeheerportefeuille?

Is uw adviseur op de hoogte van uw vermogensbeheerportefeuille?

Weet uw financieel adviseur hoe uw beleggingen er om dit moment voor staan? Uit een recent onderzoek blijkt namelijk dat de beleggingsadviseur in minder dan 50% van de gevallen niet op de hoogte is van de situatie van de beleggingsportefeuille van haar klanten. 40% van de 178 ondervraagde adviseurs geeft aan dat er te weinig beschikbare informatie is. Volgens het zelfde onderzoek dat twee jaar geleden is uitgevoerd, was dit aantal nog maar 30%.

Adviseur op de hoogte van uw behaalde doelen?

Een ander opvallend gegeven is dat uit het onderzoek blijkt dat 80% van de adviseurs verwacht dat vermogensplanning in het toekomstige businessmodel een omvangrijkere rol gaat spelen. Bovendien geeft 40% aan, niet regelmatig een controle uit te voeren naar de behaalde doelen van de klant.

Nationaal Regime

Naast deze gegevens maakt het onderzoek ook duidelijk dat 75% van de ondervraagden gebruik maakt van het Nationaal Regime voor adviseren over beleggingsproducten. Echter geeft 20% van deze groep aan geen (verplichte) arbeidsovereenkomst te gebruiken. Een reden hiervoor is dat er te weinig kennis en begrip over de werking van deze wet bestaat.

‘Klant in beeld’

De leidraad die de AFM heeft opgesteld voor adviseurs met de naam ‘Klant in beeld’, is volgens het onderzoek, maar door twee op de drie adviseurs gelezen. Ook dit feit is vrij opvallend en spreekt van weinig kennis over beleggingen.

Meer informatie?

Vraagt U zich ook af wat precies de toegevoegde waarde van uw bank of vermogensbeheerder Is? En met welke risico’s en op basis van welke zekerheden uw rendementen precies gerealiseerd worden? Compare Consult heeft in eigen beheer een uniek vermogens rapportagesysteem ontwikkeld dat U in staat stelt dat helder in beeld te krijgen. Neem contact op met Compare Consult voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.