skip to Main Content

Vermogensbegeleiding

Grotere vermogens worden vaak gespreid over meerdere beheerders. Dit gebeurt uit oogpunt van risicospreiding, maar ook om de beheerders “scherp” te houden.  Als volledig onafhankelijke vermogensbegeleider is Compare Consult bij…

Lees meer