026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Werkwijze

De toegevoegde waarde van Compare Consult, laat zich het beste samenvatten als:

Kwaliteit

Compare Consult is een onafhankelijk vermogensbegeleider waar begrippen als kwaliteit en service hoog in het vaandel staan. Wij hanteren effectieve en transparante methodieken die het verschil maken. Een goed voorbeeld hiervan is ons unieke vermogensrapportagesysteem.
Angst en hebzucht zijn de meest bekende emoties en vaak slechte raadgevers. Als het goed gaat willen we nog meer winst en hebben we nauwelijks oog voor de risico’s, maar zodra het wat slechter gaat zijn we overgevoelig voor risico’s. Het medicijn is: Compare Consult! Wij zijn in staat om via een rationele benadering uw emoties te beteugelen.

Compare Consult gaat voor de lange termijn en continuïteit. Ons product leent zich er niet voor om slechts een korte periode met elkaar samen te werken. Het gaat naast de rationele kant ook om gevoel en vertrouwen. Daar werk je samen aan en dat kost tijd. Tijd die we samen zullen investeren om tot successen en resultaat te komen: een meetbare verbetering!

Resultaten

Inzicht, onpartijdigheid en rendementsverbetering, dat is vermogensbegeleiding met Compare Consult. Daarnaast zorgen wij in de regel voor een reductie van kosten: outperformance is het uiteindelijke resultaat.

Exclusief

Compare Consult gaat voor  duurzaamheid en kwaliteit. Ons concept is daarom gericht op dienstverlening aan een select gezelschap. Slechts op deze wijze zijn wij in staat de hoogste kwaliteitsnormen te blijven waarborgen.

Kosten

Compare Consult is volstrekt onafhankelijk en wordt uitsluitend vergoed door haar cliënten.
Met banken en vermogensbeheerders wordt stevig onderhandeld over alle tarieven en condities. Alle kortingen en vergoedingen komen uitsluitend ten goede van onze cliënten.
Jaarlijks wordt dit vastgelegd in een accountantsverklaring die voor al onze cliënten beschikbaar is. Wij zien dit als een zeer belangrijk aspect in onze onafhankelijke besluitvorming.

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*