skip to Main Content

Jaarlijkse accountantsverklaring (2012) binnen

Compare Consult is volstrekt onafhankelijk en wordt uitsluitend vergoed door haar cliënten.

Met banken en vermogensbeheerders wordt stevig onderhandeld over alle tarieven en condities, maar (voor ons) vanzelfsprekend komen alle kortingen en vergoedingen uitsluitend ten goede aan onze cliënten. Omdat onze werkwijze tot op dit moment redelijk uniek is, hechten wij er waarde aan deze door een externe accountant te laten bevestigen.

Jaarlijks laten wij een accountantsverklaring   (klik hier) opstellen die voor al onze (potentiële)  relaties beschikbaar is. Wij zien in deze verklaring als een belangrijke bevestiging van onze werkwijze en daarmee onze onafhankelijkheid.