026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Vermogens Rapportage Systeem

Vermogens Rapportage Systeem

Ons Vermogens Rapportage Systeem zet de gegevens van uw bank of vermogensbeheerder om in voor u relevante informatie. Deze informatie is van groot belang voor het nemen van de juiste beslissingen.

  • Is de feitelijke verdeling van uw vermogen over beleggingscategorieën ook de afgesproken verdeling?
  • Hoe is de prestatie als we deze vergelijken met een meetlat / benchmark, die past bij uw beleggingsprofiel?
  • Is er sprake van een out- of underperformance?
  • Wat is de oorzaak van deze out- of underperformance (allocatie of selectie)?
  • Waar zitten de winnaars, wat zijn de verliezers en moeten we overgaan tot herschikking?
  • Met welk risico is de prestatie neergezet?

Al deze vragen (en meer) worden door ons beantwoord in een heldere maand- of kwartaalrapportage.
Deze rapportage vormt tevens de basis voor de gesprekken met uw bank of vermogensbeheerder.

Voor multi-bancaire relaties verzorgen wij een geconsolideerde rapportage, waardoor de totale vermogensontwikkeling zichtbaar wordt.

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*