026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Vereniging van Effectenbezitters (VEB)

De Vereniging Effectenbezitters (VEB) focust zich op belangenbehartiging van particuliere beleggers én het bevorderen van effectenbezit. Dit realiseert de vereniging onder meer door het verstrekken van actuele informatie over ontwikkelingen in de financiële wereld.

Hiervoor gebruikt het de VEB-website en het eigen beleggingsmagazine Effect dat twaalf keer per jaar verschijnt. Daarnaast bundelt het de krachten en initieert collectieve acties om belangen van betrokkenen te behartigen en organiseert het jaarlijks het beleggerscongres ‘Dag van de Belegger’. De Vereniging Effectenbezitters kent een lange historie en is oorspronkelijk in 1924 onder de naam Vereeniging van Fondsenhouders opgericht.

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*