026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs

De Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs (VEOV) is een vrij jonge brancheorganisatie van onafhankelijke vermogensadviseurs en vermogensbeheerders. De vereniging, die zich richt op beleggers, streeft naar onafhankelijk, transparant en kostenmatigend vermogensadvies of vermogensbeheer.

De vereniging garandeert met het keurmerk ‘Keurmerk Onafhankelijk Beleggen’ dat haar leden echt 100% onafhankelijke diensten verlenen. Dit betekent dat de VEOV-leden uitsluitend adviseren in het belang van de belegger. Daarbij ontvangen zij dus geen gelden (vergoedingen en provisies) van derden en hebben dit vastgelegd in hun algemene voorwaarden. Toetreding van vermogensadviseurs en –beheerders is mogelijk indien zij voldoen aan de toetredingseisen.

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*