026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Governance

Vermijden van aansprakelijkheid

Een goed geregeld bestuur helpt u om uw doelen te bereiken. De wettelijke eisen op dit punt nemen verder toe, waardoor ook de kans op bestuurdersaansprakelijkheid toeneemt.
Dat is vooral het geval als de regels rond goed bestuur niet goed zijn verankerd. Wij adviseren verenigingen en stichtingen graag over alle relevante aspecten van governance.

Gedegen beleggingsstatuut

Voor verenigingen en stichtingen helpt een goed beleggingsstatuut om de doelen en verantwoordelijkheden inzichtelijk te maken. U kunt bij ons terecht voor het opstellen van een gedegen beleggingsstatuut en stellen verbeteringen voor. Is specifieke expertise vereist, dan brengen wij die snel binnen bereik voor u.

Kansen creëren

Good governance biedt ook kansen. Een goed besturingsmodel ligt aan de basis van een succesvol beleid. U kunt van ons verwachten dat wij u actief informeren over relevante ontwikkelingen op het gebied van governance. Wanneer daar aanleiding voor is, kunt u daar tijdig op inspelen.

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*