026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Dutch Fund and Asset Management Association

De in Den Haag gevestigde Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) is een Nederlandse brancheorganisatie die de belangen behartigt van consumentengerichte en institutionele vermogensbeheerders (asset managers) plus beleggingsinstellingen die in Nederland werken.

DUFAS zet zich in voor de verbetering van het vestigingsklimaat en de integriteit van in Nederland opererende vermogensbeheerders. Om dit te bewerkstelligen, ontplooit de organisatie diverse activiteiten. Zo bevordert het onder andere een integere bedrijfsvoering door gedragscodes en ‘best practices’ vast te stellen en te publiceren. En verder streeft DUFAS naar een vrij aanbod van beleggingsproducten en vermogensbeheerdiensten binnen de Europese Unie. DUFAS is een in 2003 opgericht door ABN AMRO, Delta Lloyd, Fortis, ING, Lombard Odier, Optimix Vermogensbeheer, Robeco en Wereldhave.

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*