026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Compare Consult B.V. worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Zonder schriftelijke toestemming van Compare Consult B.V. is het niet toegestaan deze informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*