026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Rabobank Ledencertificaten: “Ik lijd, jij lijdt, wij leden”

In 2000 zijn de Rabo ledencertificaten in het leven geroepen om leden van de Rabo te laten participeren in het eigen vermogen van de Rabo. Voor de Rabo was het een uitstekende en vooral goedkope wijze om als niet beursgenoteerde onderneming kapitaal aan te trekken. Tot 2012 vond er betrekkelijk weinig handel plaats, maar in de loop van 2012 groeide plotseling het aanbod sterk, terwijl de vraag hiermee geen gelijke tred hield. Volgens de Rabobank was de negatieve berichtgeving in verschillende media hiervan de oorzaak. Wij denken dat een eerder gebrek aan eerlijke en volledige berichtgeving vanuit de Rabobank (met name over de risico’s van deze belegging: achtergestelde perpetuele lening, gebrekkige verhandelbaarheid, geen cumulatieve rentebetalingen, vergoedingen ter discretie van Raad van Bestuur, etc.) de oorzaak was.
Uiteindelijk (na bijna een jaar onrust) besluit de Rabobank de houders van de Ledencertificaten een brief te schrijven dat het verstandig was om niet meer dan 20% van het beschikbare vermogen in dit product te beleggen, omdat het risicokapitaal is en geen product met een vaste gegarandeerde rente. Wij zijn van mening dat 20% van uw totale vermogen beleggen in Rabo Ledencertificaten buitenproportioneel is en onverantwoorde risico’s oplevert. Met deze brief probeert de Rabobank potentiële zorgplichtclaims af te wenden, raakt daarmee het klantbelang uit het oog en getuigt van weinig beleggingskennis. Bovendien erkent de Rabobank met deze brief dat zij onvoldoende toezicht heeft gehouden op het moment dat hun leden de certificaten aanschaften (heeft de Rabobank ooit wel eens op alternatieven gewezen?) en voldoet de bank met het advies in deze brief niet aan het ken-uw-client-beginsel. Dit beginsel houdt in dat je pas adviseert wanneer je inzage hebt in de doelstelling, behoeften, financiële verhoudingen en risicohouding van je klant.
Het ondersteunen van de koers door het overschot aan aangeboden stukken zelf op te kopen, wat overigens wel ten koste ging van het eigen vermogen, kwam ook te vervallen.
Als klap op de vuurpijl maakte het Libor-schandaal veel beleggers in de Ledencertificaten onzeker (en boos), waardoor de verkoopgolf toenam. Om de verhandelbaarheid van de ledencertificaten te vergroten en om de Rabo te ontslaan van de morele verplichting om stukken in te kopen, krijgen de stukken nu vanaf 27 januari 2014 een beursnotering. De huidige interne markt wordt zodoende opengesteld voor institutionele partijen en particuliere beleggers die niet bij de Rabo bankieren, want de Rabo Ledencertificaten waren voorheen alleen beschikbaar voor klanten en medewerkers van de Rabobank; toch? Welnee: vlak voor de beursgang koopt een anonieme superbelegger voor
1 miljard Rabo Ledencertificaten.

Naar verluidt gaat het om ’s-werelds grootste onafhankelijke vermogensbeheerder BlackRock, waarvan de Rabobank al enige tijd beleggingen in fondsen verkoopt. Deze partij, die niet voldoet aan de oude voorwaarden, mag gewoon meestemmen over de nieuwe voorwaarden. Was de Rabobank werkelijk zo bang dat de houders van Ledencertificaten tegen de beursgang zouden stemmen?

De Rabobank neemt het wederom niet zo nauw met duidelijke, open, eerlijke en transparante informatie.

Het is evident dat de “de bank die het anders doet” van haar voetstuk is gevallen. De Rabobank reageert met het aanstellen van een reputatiemanager. “Door de zeer kritische houding van de samenleving naar de financiële sector is het belang van reputatiemanagement sterk toegenomen”, aldus bestuursvoorzitter Rinus Minderhoud.
De oplossing komt dus (wederom) niet van binnenuit, maar wordt min of meer afgedwongen. Helaas.

Pim Geeven

Resultaat geldt

“Waar moet u heen met uw geld als uw beleggingen in een achtbaan zitten en sparen niet genoeg oplevert en uw beheerd vermogen deuken oploopt? Laat uw geld beleggen door Alex. Elke dag kiezen wij de juiste beleggingen voor u en als de beurs tegenzit, dan beleggen wij even niet; met als gevolg: een rendement om trots op te zijn. Alex. Resultaat geldt.”

Aldus de commercial van Alex Vermogensbeheer

Laten we eens kijken of ook zij u knollen voor citroenen verkopen, want, zoals Alex het zelf formuleert: resultaat geldt.
Wij baseren ons op de gegevens die Alex op haar website publiceert!

De resultaten over het afgelopen jaar:

 

De resultaten over de afgelopen 3 jaar zijn niet veel beter:

Al de bovenstaande resultaten worden gepubliceerd op de website van Alex (Vermogensbeheer).
Het is weliswaar even “scrollen”, maar chapeau voor de transparantie.
De voorlopige conclusie is echter: als het resultaat geldt, had u de afgelopen jaren uw vermogen beter niet bij Alex kunnen laten beheren. Het frappeert ons dat Alex ook nog eens trots is op haar rendement en u via bovenstaande commercial voor dom houdt.
Alex zal zich ongetwijfeld verdedigen met haar rendementen op nog langere termijn:

De resultaten over de afgelopen 5 jaar:


Alex Vermogensbeheer verslaat nu in 2 van de 5 profielen vergelijkbare investeringen.
Tellen we daar nog 1 jaar (2008) bij op dan krijgen we de resultaten over de totale periode dat Alex actief is als vermogensbeheerder: 6 jaar. Maar hoe actief was Alex in het eerste jaar? Het was 2008 en erg onrustig op de beurzen. Alex is in 2008 nauwelijks belegd geweest en alleen om die reden ziet het 6 jaars rendement er als volgt uit:


Voor de meeste vermogensbeheerders zal eerder het tegenovergestelde gelden: die zijn blij dat hun 2008-resultaten niet meer in de 5 jaars rendementsoverzichten voorkomen. Alex profiteert juist, en buit dat in haar commercials uit, van haar resultaat in 2008. Daarna was het echter niet veel meer.
Als resultaat geldt, trek dan zelf uw conclusies.

Pim Geeven

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*