026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

ABN Amro: Beheer spreekt adviesklanten aan

“Ongeveer 10 procent van de private banking-klanten van ABN Amro die beleggingsadvies krijgt, geeft het heft uit handen en stapt over op vermogensbeheer.”, aldus ABN AMRO in een gesprek
met Fondsnieuws (publicatie 23 september 2013).
Compare Consult schreef al eerder (zie nieuwsbrieven maart en april) over de verschillen tussen vermogensbeheer en beleggingsadvies en blijft zich verbazen over de beperkte informatie hierover van financiële partijen. Maar zelfs als je volledig transparant bent over rendementen en kosten (en dat is ABN AMRO) is het zeer de vraag of een overstap van advies naar beheer passend dan wel lonend is.
In onderstaand schema ziet u de resultaten van de Modelportefeuilles van ABN AMRO Vermogensbeheer over 6 jaar in verschillende beleggingsprofielen afgezet tegen de Benchmark (relevante meetlat). In het merendeel van de profielen blijft het resultaat (fors) achter bij de markt / benchmark.


Onderschat ook niet de kosten van vermogensbeheer; die variëren bij ABN AMRO van 1,19% (Defensief Profiel) tot 1,79% (Zeer Offensief Profiel). Het betreft hier een zogenaamd all-in tarief.
Ook het effect van deze kosten op uw rendement ziet u in onderstaand schema.

Wij adviseren u (nogmaals) goed na te denken alvorens u een keuze maakt tussen beheer of advies en niet te snel in te gaan op het advies van uw bank: beheer!
Een onafhankelijke partij, dus niet een bank, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder, kan u hier beter in adviseren.

Pim Geeven

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*