026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Jaarlijkse accountantsverklaring (2012) binnen

Compare Consult is volstrekt onafhankelijk en wordt uitsluitend vergoed door haar cliënten.

Met banken en vermogensbeheerders wordt stevig onderhandeld over alle tarieven en condities, maar (voor ons) vanzelfsprekend komen alle kortingen en vergoedingen uitsluitend ten goede aan onze cliënten. Omdat onze werkwijze tot op dit moment redelijk uniek is, hechten wij er waarde aan deze door een externe accountant te laten bevestigen.

Jaarlijks laten wij een accountantsverklaring  (klik hier) opstellen die voor al onze (potentiële)  relaties beschikbaar is. Wij zien in deze verklaring als een belangrijke bevestiging van onze werkwijze en daarmee onze onafhankelijkheid.

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*