026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Beleggingsfondsen (2): Kosten

Kosten zijn van grote invloed op uw rendement. Vijf van de zes beleggingsfondsen laten op lange termijn een underperformance ten opzichte van de index zien, waarbij de kosten een doorslaggevende rol spelen (John C. Bogle; Common Sense on Mutual Funds, 2010). De kosten van een beleggingsfonds worden uitgedrukt in de TER: Total Expense Ratio. De TER omvat alle kosten binnen het fonds: beheervergoeding, performance fee (i.c. 10%), kosten voor beursnotering, settlementkosten, corporate action kosten, administratiekosten, accountantskosten en marketingkosten. De TER van onderstaand fonds is 1,87% op jaarbasis. Dit is reeds verrekend in de performance van het fonds, hetgeen betekent dat dit fonds eigenlijk, op 5-jaars-basis, een positief rendement scoorde (maar niet voor u als belegger in dat fonds). Maar dit is helaas nog niet alles.

U betaalt voor de aankoop van dit fonds 0,75% transactiekosten en (dit is nieuw) per kwartaal een adviesfee van 0,35%.!!

Deze nieuwe kostenstructuur zou voor uw rendement over de afgelopen 5 jaar als volgt hebben uitgepakt:

Compare Consult verschaft u duidelijkheid, zodat u weet waar u voor kiest!! Klik hier als u vermogensbeheerders wilt vergelijken.

Pim Geeven

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*