026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Beleggingsfondsen (2): Kosten

Kosten zijn van grote invloed op uw rendement. Vijf van de zes beleggingsfondsen laten op lange termijn een underperformance ten opzichte van de index zien, waarbij de kosten een doorslaggevende rol spelen (John C. Bogle; Common Sense on Mutual Funds, 2010). De kosten van een beleggingsfonds worden uitgedrukt in de TER: Total Expense Ratio. De TER omvat alle kosten binnen het fonds: beheervergoeding, performance fee (i.c. 10%), kosten voor beursnotering, settlementkosten, corporate action kosten, administratiekosten, accountantskosten en marketingkosten. De TER van onderstaand fonds is 1,87% op jaarbasis. Dit is reeds verrekend in de performance van het fonds, hetgeen betekent dat dit fonds eigenlijk, op 5-jaars-basis, een positief rendement scoorde (maar niet voor u als belegger in dat fonds). Maar dit is helaas nog niet alles.

U betaalt voor de aankoop van dit fonds 0,75% transactiekosten en (dit is nieuw) per kwartaal een adviesfee van 0,35%.!!

Deze nieuwe kostenstructuur zou voor uw rendement over de afgelopen 5 jaar als volgt hebben uitgepakt:

Compare Consult verschaft u duidelijkheid, zodat u weet waar u voor kiest!! Klik hier als u vermogensbeheerders wilt vergelijken.

Pim Geeven

Beleggingsfondsen (1): Ranking

Elk jaar worden beleggingsfondsen van eenzelfde categorie met elkaar vergeleken door bijvoorbeeld Morningstar. Deze zogenaamde ranking binnen de categorie is voor Compare Consult belangrijk ter beoordeling van die beleggingsfondsen. Een fonds moet naar onze mening over een langere periode minimaal tot de beste helft behoren binnen zijn categorie. Dat betekent dat bij Morningstar dit cijfer beneden de 50 moet liggen.

Belangrijk hierbij is de wetenschap dat negatieve uitslagen zoveel als mogelijk voorkomen moeten worden:

 

 

                 Rendement

 

 

 

Fonds 1

 

Fonds 2

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

-50

%

-30

%

2009

 

30

%

20

%

2010

 

10

%

10

%

2011

 

10

%

0

%

2012

 

20

%         +

20

%         +

 

 

 

 

 

 

TOTAAL (opgeteld)

20

%

20

%

 

 

 

 

 

 

gecumuleerd rendement

-6

%

11

%

in werkelijkheid

 

 

 

 

Dat betekent dus dat een beleggingsfonds dat afgelopen jaar (2012) ranking 1 had en dus dat jaar bij de allerbest presterende fondsen binnen haar categorie behoorde, niet per direct onze goedkeuring krijgt:

Beleggingsfonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

 5-jaars-rendement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDEMENT

 

-51,01

67,88

16,51

-20,11

26,29

-3,32%

 

ranking binnen de categorie

99

1

3

97

1

 

 

Neem contact op met ons en ervaar de methodiek van Compare Consult zelf!

Pim Geeven

Vermogensbeheer en kosten

“Als het aan uw bank ligt kiest u voor vermogensbeheer in plaats van voor beleggingsadvies”, schreven wij vorige maand en werden kort daarop op onze wenken bediend met een prachtvoorbeeld uit de praktijk:

Terwijl de aanvraag duidelijk was: een offerte op basis van advies, offreerde een grootbank toch ook maar vermogensbeheer. De argumenten hiervoor werden ondersteunt door een overzicht van de resultaten in vermogensbeheer over de afgelopen 6 jaar. Bovendien werden deze rendementen afgezet tegenover een zogenaamde benchmark (een relevante meetlat).
Laten we vooraleerst een groot compliment maken voor de transparantie die hiermee geboden werd.

Voor onze analyse gebruiken we de resultaten van twee van vijf profielen:

 

 

 

BANK

 

 

 

BENCHMARK

RENDEMENTEN BANK

 

 

RENDEMENT

 

 

 

 

 

per jaar

 

 

PROFIEL

 

2007 t/m 2012 (6 jaar)

per jaar

 

per jaar

 

na aftrek beheer fee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFENSIEF

 

16,65%

 

2,60%

 

4,15%

 

 

1,55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFENSIEF

 

12,56%

 

1,99%

 

2,12%

 

 

0,13%

 

In dit geval werden ook de beheerkosten helder weergegeven:
1,19% in het Defensieve profiel en 1,57% in het Offensieve profiel (beiden inclusief Btw).
In de wetenschap dat de vermogensbeheer fee echt niet de enige kosten zijn die u in rekening gebracht worden, blijft er amper rendement over.

Zonder een oordeel te geven over het resultaat beschouwen wij bij Compare Consult het enthousiasme van deze aanbieding wat voorbarig.

Pim Geeven

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*