026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Vermogensbeheerfee of adviesfee ?

Het betalen van een fee voor vermogensbeheer is algemeen bekend en geaccepteerd, maar dat banken thans sleutelen aan een fee voor beleggingsadvies is nieuw. Ingegeven door het per 1 januari 2014 wegvallen van de distributievergoedingen van beleggingsfondsen grijpen banken nu de kans door middel van een adviesfee deze financiële aderlating te dichten.

Nog slechts een beperkt aantal partijen zijn met hun tarieven naar buiten gekomen; de andere wachten af of zijn nog aan het rekenen. De verschillen tussen de reeds gepubliceerde  tarieven zijn groot: exclusief transactiekosten is de range van de adviesfee tussen de 1,40% (Hof Hoornemann) en 0,73% (ABN AMRO MeesPierson).

Vooralsnog lijken de tarieven van vermogensbeheer, waar verbod op distributievergoedingen toch ook geldt, niet te worden verhoogd. Maar het is nog geen 1 januari 2014.

De meeste banken verwachten (lees: hopen) dat de invoering van de adviesfee meer klanten zal bewegen naar beheer over te stappen.

Het verbod op distributievergoedingen moet leiden tot een transparantere kostenstructuur. Bovendien moeten banken overgaan tot een minder transactie- en produktgedreven advisering. Mede om die reden hebben wij een sterke voorkeur voor een all-in tarief, omdat we dan precies weten waar we aan toe zijn.
De nieuwe kostenstructuur stelt de banken voor grote uitdagingen hun verdienmodel aan te passen en op peil te houden. Wij zullen nauwgezet blijven volgen in hoeverre zij de kosten op u als klant zullen verhalen, terug zullen grijpen naar eigen huisfondsen of met ongewenste performance fees zullen komen.

Onderschat de invloed van kosten op uw (netto) performance niet.

Pim Geeven

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*