026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Vermogensbeheerfee of adviesfee ?

Het betalen van een fee voor vermogensbeheer is algemeen bekend en geaccepteerd, maar dat banken thans sleutelen aan een fee voor beleggingsadvies is nieuw. Ingegeven door het per 1 januari 2014 wegvallen van de distributievergoedingen van beleggingsfondsen grijpen banken nu de kans door middel van een adviesfee deze financiële aderlating te dichten.

Nog slechts een beperkt aantal partijen zijn met hun tarieven naar buiten gekomen; de andere wachten af of zijn nog aan het rekenen. De verschillen tussen de reeds gepubliceerde  tarieven zijn groot: exclusief transactiekosten is de range van de adviesfee tussen de 1,40% (Hof Hoornemann) en 0,73% (ABN AMRO MeesPierson).

Vooralsnog lijken de tarieven van vermogensbeheer, waar verbod op distributievergoedingen toch ook geldt, niet te worden verhoogd. Maar het is nog geen 1 januari 2014.

De meeste banken verwachten (lees: hopen) dat de invoering van de adviesfee meer klanten zal bewegen naar beheer over te stappen.

Het verbod op distributievergoedingen moet leiden tot een transparantere kostenstructuur. Bovendien moeten banken overgaan tot een minder transactie- en produktgedreven advisering. Mede om die reden hebben wij een sterke voorkeur voor een all-in tarief, omdat we dan precies weten waar we aan toe zijn.
De nieuwe kostenstructuur stelt de banken voor grote uitdagingen hun verdienmodel aan te passen en op peil te houden. Wij zullen nauwgezet blijven volgen in hoeverre zij de kosten op u als klant zullen verhalen, terug zullen grijpen naar eigen huisfondsen of met ongewenste performance fees zullen komen.

Onderschat de invloed van kosten op uw (netto) performance niet.

Pim Geeven

Vermogensbeheer of advies ?

Als het aan uw bank ligt kiest u voor vermogensbeheer in plaats van voor beleggingsadvies.
Om u daartoe over te halen gebruiken verschillende bancaire partijen, vermogensbeheerders en adviseurs oneigenlijke middelen:

- interne targets en incentives voor het verhuizen van adviesklanten naar beheer;
- het (gedeeltelijk) terugbetalen van distibutievergoedingen aan beheerklanten en niet aan
adviesklanten; een wel heel vreemde vorm van discriminatie!
- het betalen van een aanbrengfee aan partijen als De Beleggingsassistent en www.vergelijkuwvermogensbeheerder.nl ;
- bepaalde kortingen worden alleen aan beheerklanten gegeven;

De meeste bancaire partijen prefereren de vaste inkomsten van beheer boven de variabele inkomsten van advies, ongeacht of u wel geschikt bent voor beheer. En wat krijgt u daarvoor terug?:

- hogere kosten
- een lage transparantie
- een lage contactfrequentie
- geen aantoonbaar betere performance

En dat terwijl de bank u in een adviessituatie exact hetzelfde beleggingsbeleid voorschotelt. Er is in advies toch niet plotseling sprake van andere inzichten? Natuurlijk moet er bij u een fiat gehaald worden voor elke (voorgestelde) transactie en mag u af en toe ook met eigen ideeën komen. Helaas treft  u vaak geen volwaardige sparringpartner meer aan, maar een verkoper die zijn eigen waar amper kent.
Wij adviseren u goed na te denken alvorens u een keuze maakt tussen beheer of advies en niet te snel in te gaan op het advies van de bank: beheer!

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*