026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Tarieven vermogensbeheer

Uit onderzoek blijkt dat vermogensbeheer bij banken gemiddeld drie keer zo duur is als bij kleinere onafhankelijke prijsvechters. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vereniging van Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs (VEOV). Het onderzoek is uitgevoerd onder zes traditionele grootbanken en zes kleinere onafhankelijke aanbieders.

De VEOV heeft in het onderzoek geprobeerd alle kosten door te rekenen. De zichtbare en ook de niet zichtbare kosten die doorgaans voor de eigenaar van het vermogen niet transparant zijn. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de transactiekosten binnen beleggingskosten, spreadkosten, kosten op- en afslag en de btw.

In het onderzoek is uitgegaan van een belegging van 100.000 euro en een bruto rendement vóór kosten, van 6 procent per jaar.

Bij grootbanken waren de kosten gemiddeld 3,1 procent. Bij de kleinere, onafhankelijke partijen bedroeg het gemiddelde kostenniveau 1,1 procent per jaar.

De hieruit voortvloeiende vraag is natuurlijk wat dit voor uw rendement betekent. Compare Consult is in staat voor u inzichtelijk te maken dat de tariefverschillen een substantiële invloed hebben op het eindresultaat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een portefeuille scan.

Bron: VEOV

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*