026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Vermogensbeheer en beleggingsadvies: het moet anders en het kan beter!

We horen dagelijks berichten over de uitwaaierende economische crisis. Een crisis die is ontstaan door winstbejag en financiële speculatie door financiële instellingen met het geld van hun klanten. Het belang van beleggers werd ondergeschikt gemaakt aan het belang van aandeelhouders en medewerkers. De marketeers bepaalden de strategie en de adviseurs werden verkopers. Ingewikkelde financiële producten met een onduidelijke kostenstructuur belanden zo, vaak buitenproportioneel, in de effectenportefeuilles van klanten, die daardoor grote verliezen leden. Wrang is ook dat financiële instellingen van overheidswege wel werden gered, maar beleggers met de gebakken peren bleven zitten. Geen wonder dat er steeds meer beleggers “afhaken”: het aantal Nederlanders dat belegt is dit jaar zelfs met 28% gedaald. En dat terwijl 2012 vooralsnog een zeer goed beleggingsjaar is. Voor velen geldt dus: wel het zuur, niet het zoet.

De terugloop in het aantal beleggers heeft vooral te maken met het gebrek aan vertrouwen.
Wat is er nodig om het vertrouwen tussen de beleggers en beheerders/adviseurs weer te herstellen?

Samen bouwen aan nieuw vertrouwen

Teneinde het geschonden vertrouwen te herwinnen dient het belang van de belegger weer te prevaleren. Er dient belegd te worden binnen zijn kaders en doelstellingen en tegen transparante en acceptabele kosten. Financiële partijen dienen hun toegevoegde waarde aan te tonen door een optimaal rendement, binnen voor de belegger acceptabele risico’s, te behalen. Een optimaal rendement betekent vaak ook dat de belegger zelf het streven naar een maximaal rendement, ongeacht de risico’s, moet loslaten.

Belangrijk is ook het creëren van een zogenaamd ‘level playing field’, want gebrek aan openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot ongewenste resultaten. “Om dat probleem te ondervangen, moeten er onafhankelijke instituten voor financiële begeleiding komen”, meldde econoom Robert Schiller onlangs in een interview met Die Zeit.

Wij geven al geruime tijd gehoor aan deze oproep.

Compare Consult:    onafhankelijke vermogensbegeleiding

Winnaar SJOA Talent Award 2012!

De opvolger van de eerste winnaar van de SJOA Talent Award – Dave Aaldering / Breedband Arnhem – is bekend.
De leden van de Sociëteit Jong Ondernemend Arnhem (SJOA) hebben ook dit jaar weer hun stem uit kunnen brengen op één van de leden. Van de enorme lijst kandidaten zijn er uiteindelijk 4 talenten genomineerd door de ereleden* op basis van de opgestelde criteria.

De 4 genomineerden voor de SJOA Talent Award 2012:
> Suzan van Asselt – Waxx Kappers Arnhem
> Saskia Valen – Centraal Nederlands Incasso Bureau Tiel
> Marwin Melis – Melis Transport en Truckherstel
> Paul Esselink – De Krachtcentrale

* de 4 ereleden zijn Harry Corbeek (BDO Accountants & Adviseurs), Désirée Albers (JTP Branding & Marketing), Marcel Donders (Robbers & van den Hoogen) en als laatste Michiel van Drunen (Compare Consult) die tevens de initiatiefnemer van de Award is.

Tijdens het spectaculaire 15-jarige jubileumfeest van de Sociëteit Jong Ondernemend Arnhem in Luxor Live op vrijdagavond 16 november, werd de winnaar van de SJOA Talent Award 2012 bekend gemaakt. Namens de ereleden gaf oprichter Harry Corbeek een korte toelichting op het uitgebreide juryrapport. De jury roemde de winnaar onder andere voor de enorme omzetgroei die is gegenereerd in een moeilijke markt.
Aan Dave Aaldering – vorig jaar de eerste winnaar van de SJOA Talent Award – de eer om zijn opvolger bekend te maken en een prachtige ‘Winnaarscup’ wisselbeker en de 3D SJOA Talent Award te overhandigen.

De winnaar van de SJOA Talent Award 2012 is:

Marwin Melis – Melis Tansport / Truckherstel

 

Daarnaast wint Marwin Melis de volgende beschikbaar gestelde prijzen:

  • diensten t.w.v. € 750,- aangeboden door BDO Accountants & Adviseurs
  • één minuut on-tv Led-boarding t.w.v. € 2.000,- aangeboden door Vitesse
  • diensten t.w.v. € 1.000,- aangeboden door JTP Branding & Marketing
  • luxe DJ-show t.w.v. € 850,- aangeboden door TMS Productions
  • styling en knip behandeling door topstylist van WaXX Kappers

De andere 3 genomineerden gingen ook niet met lege handen naar huis. Zij ontvingen tevens een cheque van hoofdsponsor BDO t.w.v. € 750,- , bloemen van MonFleuri en een magnum fles Champagne aangeboden door Robbers & van den Hoogen.

De ereleden van de Sociëteit Jong Ondernemend Arnhem, initiatiefnemers van de SJOA Talent Award, kijken wederom terug op een succesvolle avond en een zeer geslaagd 15-jarig SJOA jubileumfeest.

 

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*