026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Genomineerden SJOA Talent Award 2012 zijn bekend!

De ere-leden* van Sociëteit Jong Ondernemend Arnhem zijn vorig jaar met het initiatief gekomen voor een SJOA Talent Award. Tijdens de laatste bijeenkomst  van de sociëteit in december 2011 is Dave Aaldering van Breedband Arnhem uiteindelijk verkozen tot winnaar van de eerste SJOA Talent Award.

Dit jaar zal er een opvolger gekozen gaan worden. De leden van de jonge ondernemersclub hebben ook nu weer hun stem uit kunnen brengen op één van de leden. Van de enorme lijst kandidaten zijn er uiteindelijk 4 talenten overgebleven op basis van de opgestelde criteria.

De 4 genomineerden voor de SJOA Talent Award 2012 zijn (in willekeurige volgorde):

  • Suzan van Asselt – Waxx Kappers Arnhem
  • Saskia Valen – Centraal Nederlands Incasso Bureau Tiel
  • Paul Esselink – De Krachtcentrale
  • Marwin Melis – Melis Transport en Truckherstel

De SJOA Talent Award is meer dan een prijs alleen. De genomineerden zullen begeleid worden door de vier ere-leden van de sociëteit en indien gewenst, coaching krijgen op diverse vlakken zoals branding, marketing en fiscale zaken.

Naast de coaching en begeleiding zal de winnaar uiteindelijk een wisselbeker en consultancy diensten van hoofdsponsor BDO ontvangen. Ook stellen diverse andere sponsoren prijzen ter beschikking, waaronder Robbers & van den Hoogen, Breedband Arnhem en JTP Branding & Marketing.

 

De winnaar van de SJOA Talent Award 2012 zal tijdens het 15-jarige jubileumfeest van de sociëteit op vrijdagavond 16 november in Luxor Live bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking zal worden verricht door de winnaar van vorig jaar Dave Aaldering.

Ook niet-leden kunnen kaarten kopen voor dit bijzondere jubileumfeest. De line-up bestaat uit de volgende dj’s; Roog, Franky Rizardo, Patrix Johnson en Walter Witlov (huis-dj Vitesse). Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op  www.sjoa.net.

 

* de vier ere-leden zijn: Désirée Albers (JTP Branding & Marketing), Harry Corbeek (BDO), Michiel van Drunen (Compare Consult) en Marcel Donders (Robbers & van den Hoogen).

Is uw adviseur op de hoogte van uw vermogensbeheerportefeuille?

Weet uw financieel adviseur hoe uw beleggingen er om dit moment voor staan? Uit een recent onderzoek blijkt namelijk dat de beleggingsadviseur in minder dan 50% van de gevallen niet op de hoogte is van de situatie van de beleggingsportefeuille van haar klanten. 40% van de 178 ondervraagde adviseurs geeft aan dat er te weinig beschikbare informatie is. Volgens het zelfde onderzoek dat twee jaar geleden is uitgevoerd, was dit aantal nog maar 30%.

Adviseur op de hoogte van uw behaalde doelen?

Een ander opvallend gegeven is dat uit het onderzoek blijkt dat 80% van de adviseurs verwacht dat vermogensplanning in het toekomstige businessmodel een omvangrijkere rol gaat spelen. Bovendien geeft 40% aan, niet regelmatig een controle uit te voeren naar de behaalde doelen van de klant.

Nationaal Regime

Naast deze gegevens maakt het onderzoek ook duidelijk dat 75% van de ondervraagden gebruik maakt van het Nationaal Regime voor adviseren over beleggingsproducten. Echter geeft 20% van deze groep aan geen (verplichte) arbeidsovereenkomst te gebruiken. Een reden hiervoor is dat er te weinig kennis en begrip over de werking van deze wet bestaat.

‘Klant in beeld’

De leidraad die de AFM heeft opgesteld voor adviseurs met de naam ‘Klant in beeld’, is volgens het onderzoek, maar door twee op de drie adviseurs gelezen. Ook dit feit is vrij opvallend en spreekt van weinig kennis over beleggingen.

Meer informatie?

Vraagt U zich ook af wat precies de toegevoegde waarde van uw bank of vermogensbeheerder Is? En met welke risico’s en op basis van welke zekerheden uw rendementen precies gerealiseerd worden? Compare Consult heeft in eigen beheer een uniek vermogens rapportagesysteem ontwikkeld dat U in staat stelt dat helder in beeld te krijgen. Neem contact op met Compare Consult voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*